تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 330K 1W