تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 330k اهم 0805