تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 330 1/4W