تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 330 اهم 1206