تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 330 اهم 0805