تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 33 1/4W