تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 30 اهم 1206