تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 3.9 1W