تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 3.3K 1W