تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 3.3k اهم 0805