تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 3.3 1/4W