تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 27K 1/4W