تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 270K 1W