تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 27 1W