تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 27 1/4W