تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 24.9k اهم 0805