تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 24 اهم 1206