تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 22K 1/4W