تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 22K اهم 1206