تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 22k اهم 0805