تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 220 1W