تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 220 اهم 0805