تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 22 1W