تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 22 اهم 1206