تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 20 اهم 1206