تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 2.7K 1W