تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 2.7 1/4W