تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 2.2k 1/4W