تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 2.2k اهم 0805