تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 2.2 1W