تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1K 1/4W