تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1K اهم 1206