تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1k اهم 0805