تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 18k اهم 0805