تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 180K 1W