تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 180 1/4W