تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 18 1/4W