تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 18 اهم 1206