تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 15K 1/4W