تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 15k اهم 0805