تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 150K 1/4W