تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 150k اهم 0805