تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 150 1/4W