تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 150 اهم 1206