تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 15 1/4W