تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 12K 1W