تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 120K 1/4W