تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 120 اهم 0805