تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 12 1/4W