تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 12 اهم 1206